Muldvarpefælder

Muldvarpe

Muldvarpeskud skæmmer plænen. For at bekæmpe muldvarpene kan du anvende flere metoder:

Muldvarpe afskrækker/muldvarpesirene 
Disse fungerer ved at sende lyd ned i jorden som generer muldvarpene. Der findes flere varianter af muldvarpe afskrækkere. Forskellen er om lyden er højfrekvent eller lavfrekvent. 

Karbid
Karbid lægges i muldvarpehullet og overhældes med vand. Det vil udvikle brandfarlige gasser som jager muldvarpen væk.

Muldvarpefælder 
For at fælderne fungerer mest effektiv, skal man gå omhyggeligt til værks.
Først skal du have lokaliseret muldvarpens gang, den vil du nemmest kunne finde mellem to muldvarpeskud. Stik en pind ned i jorden og når jorden føles løs, så har du fundet gangen. Grav ned til gangen og placer muldvarpefælden, dæk den herefter med løs jord eller græstørv. Det er vigtigt, at der ikke kommer lys ned i muldvarpens gang. Derfor vil det være en god ide at placere en spand over fælden. Det er også vigtigt, at du håndterer muldvarpefælden med handsker, da muldvarpen ikke kan lide lugten af mennesker. For at øge chancen for at fange muldvarpen, kan du med fordel placere flere fælder imellem skud, der er tæt på hinanden.