Dræn og kloak

Dræn og kloak

Står haven under vand? Så skal du sikkert have lagt dræn. Hverken fundamentet eller planterne i haven kan tåle at stå under vand i længere tid. Når vandet ikke kan løbe væk, skyldes det sandsynligvis, at du har en meget leret jord. Det ses også hyppigt i nyere bebyggelse, hvor maskiner har presset jorden sammen.

Med drænrør kan du lede vandet væk fra problemområdet. Har du et større areal, hvor vandet samler sig, så vil drænslanger være et bedre valg.

Løs/sand jord
Her vil du kunne anvende vores almindelige drænslanger. Du kan med fordel anvende filtergrus som pakningsmateriale.

Du kan vælge mellem

Tungere muld eller leret jord
Her vil drænslange med filt eller med tæpperør være et bedre valg. Filt/tæppe beskytter røret bedre mod trykket fra jorden og mod frostsprængning.

Kloak
Skulle du være så uheldig at der er brud på din kloak så har vi både kloakrør, kloakfittings, opføringsrør og rense-/inspektionsbrønde.

Her er nogle tips til, hvordan du skåner din kloak bedst mulig

  • Undgå at hælde, fedt, kaffegrums, madrester og opløsningsmidler i husets kloak.
  • Kloakdækslet skal slutte tæt til.
  • For at forhindre der dannes propper af snavs og sæberester i kloakken, skyl jævnligt med kogende vand.
  • Du kan med fordel få undersøgt kloakkens tilstand med kloak-TV