Persondatapolitik opdateret 27/10/22

Behandling af personoplysninger

Oplysninger om behandling af dine personoplysninger

Vi har fokus på at beskytte de personoplysninger, vi behandler om dig som kunde eller samarbejdspartner. I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi behandler disse personoplysninger. 

Den dataansvarlige

P. Lindberg A/S er dataansvarlig for behandling af personoplysningerne. 

Du kan kontakte os på:
P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600 Vejen
Telefon: 70212626
Mail: GDPR@p-lindberg.dk
CVR: 25903110

Kunder og samarbejdspartnere

Når vi indgår en aftale om køb eller levering af ydelser, har vi brug for at behandle dine oplysninger.
Vi behandler almindelige oplysninger, som du kan se i skemaet.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores kontrakt omkring samarbejdsforholdet og retsgrundlaget kan ses i skemaet.

Beskrivelse af behandlinger

Vi behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen. I nedenstående skema kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager.

Behandling

Formål

Kategorier af oplysninger

Retsgrundlaget

 

Opbevaringsperiode

 

 

 

Almindelige oplysninger:

 

Kunde / samarbejdspartnere

Opfyldelse af kontrakten

Kontaktoplysninger

Hvis du som erhvervsdrivende ønsker en kredit, behandles oplysninger om kreditværdighed.
 

Artikel 6, stk. 1, B

 

Oplysningerne slettes når de ikke længere er nødvendige for kundeforholdet, herunder reklamationsretten eller efter 5 hele regnskabsår efter samarbejdets ophør af hensyn til lovgivningen.

Kunde

Markedsføring

Kontaktoplysninger

 

Artikel 6, stk. 1, a

 

Oplysningerne slettes, når modtageren afmelder sig nyhedsbrevet.

Overførsel til tredjelande

Vi kan benytte databehandlere som befinder sig uden for Danmark, EU og EØS. Vi sørger selvfølgelig for, at de lever op til de samme databeskyttelsesregler, som i EU.

Jobansøgere

Når du søger et job hos os, har vi brug for at behandle dine oplysninger.
Vi behandler almindelige oplysninger, som du kan se i skemaet og i visse tilfælde følsomme oplysninger.  Dertil kommer behandlingen af særlige kategorier af oplysninger, som CPR-nummer og straffeattest.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af interesseafvejningsreglen, hvor vi har sammenholdt vores behov for oplysninger, og din interesse i at give oplysninger til brug for en ansættelsessituation og retsgrundlaget kan ses i skemaet.

Når ansættelsesprocessen er slut vil vi senest 6 måneder efter rekrutteringen slette dine data, såfremt du på forhånd ikke har givet samtykke til at vi må opbevare dine data i vores rekrutteringssystem med henblik på at kunne kontakte dig senere.
Hvis du opnår ansættelse, modtager du oplysninger om hvordan vi herefter behandler dine oplysninger. 

Beskrivelse af behandlinger

Vi behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen. I nedenstående skema kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager.

Behandling

Formål

Kategorier af oplysninger

Retsgrundlaget

 

Opbevaringsperiode

 

 

 

Almindelige oplysninger:

 

Jobansøger

Legitim interesse

Kontaktoplysninger
CV
Fødselsdato
Uddannelse
Faglige kvalifikationer
Referencer
Evt. personlighedsprofil og test

 

Artikel 6, stk. 1, f

 

Oplysningerne om ansøgere, der ikke opnår ansættelse slettes senest 6 måneder efter ansættelsesrunden er overstået.  Såfremt ansøgeren ønsker og afgiver samtykke hertil kan de blive i rekrutteringssystemet yderligere 6 måneder.
Ved uopfordrede ansøgninger afgiver ansøger samtykke til opbevaring af data i op til 6 måneder ad gangen.

 

 

 

Følsomme oplysninger:

 

Jobansøger

Behandling nødvendig for at overholde arbejds- eller sundhedsretlige forpligtigelser

Helbredsoplysninger

Artikel 9, stk. 2, b

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme oplysninger. Dog kan der være tale om helbredsoplysninger i forbindelse, hvis det er nødvendigt i forhold til lovgivningen.

 

 

 

Særlige kategorier:

 

Jobansøger

Ikke nødvendig for ansættelses-processen, men oplyses ofte af jobansøger.

CPR. Nummer

 

(Databeskyttelses-lovens §11)

 

Oplysningerne om ansøgere, der ikke opnår ansættelse slettes senest 6 måneder efter ansættelsesrunden er overstået.  Såfremt ansøgeren ønsker og afgiver samtykke hertil kan de blive i rekrutteringssystemet yderligere 6 måneder.
Ved uopfordrede ansøgninger afgiver ansøger samtykke til opbevaring af data i op til 6 måneder ad gangen.

Jobansøger

Behandling nødvendig for at overholde arbejdsretlige forpligtigelser

Strafbare forhold

Databeskyttelses-lovens §8

Der skal i visse tilfælde fremvises straffeattest i forbindelse med den sidste del af ansættelsesforløbet.  Straffeattesten gemmes ikke efterfølgende.
 

Nyhedsbrev

For at du kan modtage P. Lindbergs nyhedsbrev, har vi brug din e-mailadresse.

Ved tilmelding til nyhedsbrev giver du samtykke til, at P. Lindberg A/S må kontakte dig via e-mail med markedsføring, tilbud, konkurrencer og kampagner på vores produkter. Nyhedsbrevene kan også omfatte informationer om nye betalings- og leveringsmuligheder, events mm. Vi behandler kun dine personoplysninger, når du udtrykkeligt har givet samtykke til, at vi må sende nyhedsbrev.

Vi registrerer og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne sende nyhedsbrev i overensstemmelse med det, som du har givet samtykke til.

Personoplysningerne registreres og opbevares indtil samtykket trækkes tilbage. Trækker du dit samtykke tilbage opbevares din mailadresse i yderligere 2 år, som dokumentation for at du har været tilmeldt nyhedsbrevet, hvorefter oplysningerne automatisk slettes.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage, enten ved at skrive en mail til gdpr@p-lindberg.dk eller via et afmeldingslink placeret nederst i nyhedsbrevet.

Bemærk at du skal være fyldt 15 år jf. lovgivningen for at afgive samtykke til at modtage nyhedsbreve.

Ved at klikke på ”Tilmeld” ved tilmelding, bekræfter du at have læst og accepteret ovenstående.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.
  • Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om dig. 
  • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.
  • Ret til begrænsning: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.
  • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Ret til at klage: Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 27-10-2022.